vrijdag 26 juni 2020

day 4 of 5 : bodi(ly) lustthese were the notes right before the performance:

let it happen don't (en)force
laat (maar) gebeuren forceer het niet
感 聞 [sensing listening] [waarnemen luisteren]

persoonlijk personal
en toch sensueel and yet sensual  
lijfelijkheid     zonder dreiging
physicality    without threatening

私 [I, private]  [ ik, privé] 


adem vloeistoffen weefsel
breath  fluids tissue

(氣) qì energy energie 


the previous day :

from 0 → 1

(0) (0) (1) (1)
(0) (1) (0) (1)
 ↓                ↓
NO           YES

感 
聞 [sensing listening] [waarnemen luisteren]
体 言 → 会話
[body  speak → conversation]
[lichaam spreken → gesprek] 
私 動 [I, private  move] [ik, privé  bewegen]
無 舞 dans [void dance] [leegte dans]

#5 → 人 mens  human?
体 [ body lichaam] lust

waarmeming, lichaam perception, body
beweging lust movement lust
ik ben, ik leef i am i live
亻human menselijk + 本 root wortel = 体 body lichaam

wat voor communicatie met anderen die ook leven in de omgeving 
what [kind of] communication with others who also live in the environment

ik spreek mijn lichaam spreekt
durf ik deze lust te uiten? 
i speak my body speaks
dare I out this lust? 


(1
 0) dans over de dood, de afgrond, het niets
dance over death, the abyss, nothingness

#blacklivesstillmatter 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten