donderdag 2 juli 2020

day 5 of 5 : dance 舞

alle processen all processes
Lábán cross

de dansende mens 人 the dancing human being
(Keti Koti)

(micro-)organisme(s)       con·sens·us

atomen atoms etc. Quarks

met & buiten beweging-conventies (conveniences)
with & without movement-conventions (gemakkelijkheden)

beyond linearity
buiten lineariteit

Chanel No. 5 


connections & connectivity, atom, organic, personal
verbindingen & verbindtelijkheden, atoom, organisch, persoonlijk 

dans-talen dance languages
(Lucinda Childs & Co.)Geen opmerkingen:

Een reactie posten