vrijdag 5 juni 2020

day 1 of 5: start [body 体]
4 juni 2020
vragen vooraf / questions before the performance

wat als ik zwart was?  
what if I was Black?
had ik deze performance voor elkaar kunnen krijgen?  
could i have gotten this performance together?
gedurfd om te vragen?  
dared to ask?
de ruimte [zo makkelijk] gekregen?  
gotten the space [so easily]?
of juist bevorderd, als "wonderkind", eindelijk één ...  
or, on the contrary, been promoted as a "prodigy", finally one ...


mag ik doorsnee zijn, een van velen?
may I be average, one of many?
performance business as usual? terwijl de wereld aan het branden is?  
while the world is burning?
danwel linke hobby ... ?  
or a "leftist hobby"? [slur by rightwing Dutch politicians cutting arts 2011]


bewegings · denken   
movement · thinking

0     1
   +  1
etc.

A → B

AND
OR
NOT

XOR
NAND
etc.

con·sens·uster plekke on the locationhoeveel ruimte en energie is [er] in deze situatie om mijn gang te gaan?
om m'n beroep uit te beoefenen?
tenmidden van iedereen die hier ook hun gang gaan & danwel hun beroep uitoefenen?

allen kwetsbaar ... respect + zorg

how much space and energy are [there] in this situation to do my thing? 
to exercise my profession?
in the middle of everyone who are also doing their thing & exercise their profession?

all vulnerable ... respect + carevideo & photos by Ron Blom

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten